Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
reklam verr
Gündem Haber Girişi: 21.09.2021 - 16:35, Güncelleme: 21.09.2021 - 21:50

SGK İL MÜDÜRÜ BALBAN’DAN BUTSO’YA ZİYARET

 

SGK İL MÜDÜRÜ BALBAN’DAN BUTSO’YA ZİYARET

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bayram Balban Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
Ziyarette yapılandırma hakkında önemli mesajlar veren SGK İl Müdürü Balban, tüm mükelleflerin yapılandırmadan faydalanması gerektiğini vurguladı. Balban: “Burdur iş dünyasının en büyük temsilcilerinden olan Ticaret ve Sanayi Odamızı yapılandırmanın detaylarını bir kez daha hatırlatıp, üyelerine bir kere daha duyurulması için ziyarette bulunduk. Maliye ve kurumumuzla alakalı pirim borcu olup da yapılandırmadan faydalanmak isteyen işverenlerimiz bir an önce başvuruda bulunmalıdır. Yapılandırma yapılan ve ilk taksiti ödeyen işverenlerin hacizleri varsa bunlar kaldırılmaktadır. Yapılandırma hakkında işverenlerin faydalanabileceği avantajlar mevcuttur” dedi.    Yapılandırmanın önemini vurgulayan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik de “Ekonomideki değişkenliklerin ardından Devletimizin işverenlere sunduğu yapılandırma fırsatları önemlidir. Prim borçları, sigortalılık gibi Maliye ve SGK ile alakalı sıkıntı yaşayanlar için üyelerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimiz bu fırsatlardan faydalanmalıdır” şeklinde konuştu.    İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ:  30.11.2021 SGK İl Müdürü Bayram Balban, yapılandırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:   “7326 sayılı yapılandırma kanununun Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 30. 09. 2021 tarihine ve İlk taksit ödeme süresi (SGK) 30.11.2021 gününe dek uzatıldı. Yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi bilgiler SGK’dan öğrenilebilir.   YAPILANDIRMA KAPSAMI 9 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili olarak; SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği için yapılandırmaya başvuracak vatandaşlarımız son günü beklemeden bir an önce başvurarak, yapılandırmanın avantajlarından faydalanmalıdır. 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, fiil tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer ‘ileri, 5510 sayılı kanunun Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48'nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30 Nisan 2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçları 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları aslının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bugüne kadar Gelir Testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testine başvuranların, Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçlarının tümü silinecektir.   BORÇLAR NASIL ÖDENEBİLİR? Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir.   PRİM BORÇLARI 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM'ye, primlerini kendi ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için ise dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.   AVANTAJLARI NELERDİR Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.   YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2’den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.   SON FIRSAT Yapılandırma SGK prim borcu bulunan vatandaşlarımız ve işverenlerimiz için son bir fırsattır! Yapılandırma başvurusunda bulunacak borçlular kurumumuza gelmeden de internet üzerinden, e-devlet veya e-SGK aracılığı ile veya İl/Merkez Müdürlüklerimize gelerek başvuru yapabilirler. 2 ayda bir yapılacak ödemelerin ilk taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021’dir. Ödemelerin zamanında yapılması gerekir.”  
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bayram Balban Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Ziyarette yapılandırma hakkında önemli mesajlar veren SGK İl Müdürü Balban, tüm mükelleflerin yapılandırmadan faydalanması gerektiğini vurguladı. Balban: “Burdur iş dünyasının en büyük temsilcilerinden olan Ticaret ve Sanayi Odamızı yapılandırmanın detaylarını bir kez daha hatırlatıp, üyelerine bir kere daha duyurulması için ziyarette bulunduk. Maliye ve kurumumuzla alakalı pirim borcu olup da yapılandırmadan faydalanmak isteyen işverenlerimiz bir an önce başvuruda bulunmalıdır. Yapılandırma yapılan ve ilk taksiti ödeyen işverenlerin hacizleri varsa bunlar kaldırılmaktadır. Yapılandırma hakkında işverenlerin faydalanabileceği avantajlar mevcuttur” dedi. 

 

Yapılandırmanın önemini vurgulayan BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik de “Ekonomideki değişkenliklerin ardından Devletimizin işverenlere sunduğu yapılandırma fırsatları önemlidir. Prim borçları, sigortalılık gibi Maliye ve SGK ile alakalı sıkıntı yaşayanlar için üyelerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimiz bu fırsatlardan faydalanmalıdır” şeklinde konuştu. 

 

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ:  30.11.2021

SGK İl Müdürü Bayram Balban, yapılandırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: 

 “7326 sayılı yapılandırma kanununun Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 30. 09. 2021 tarihine ve İlk taksit ödeme süresi (SGK) 30.11.2021 gününe dek uzatıldı. Yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi bilgiler SGK’dan öğrenilebilir.

 

YAPILANDIRMA KAPSAMI

9 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili olarak; SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği için yapılandırmaya başvuracak vatandaşlarımız son günü beklemeden bir an önce başvurarak, yapılandırmanın avantajlarından faydalanmalıdır. 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, fiil tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer ‘ileri, 5510 sayılı kanunun Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48'nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30 Nisan 2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçları 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır. 2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları aslının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bugüne kadar Gelir Testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testine başvuranların, Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçlarının tümü silinecektir.

 

BORÇLAR NASIL ÖDENEBİLİR?

Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir.

 

PRİM BORÇLARI

30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM'ye, primlerini kendi ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için ise dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

 

AVANTAJLARI NELERDİR

Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

 

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN

Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2’den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 

SON FIRSAT

Yapılandırma SGK prim borcu bulunan vatandaşlarımız ve işverenlerimiz için son bir fırsattır! Yapılandırma başvurusunda bulunacak borçlular kurumumuza gelmeden de internet üzerinden, e-devlet veya e-SGK aracılığı ile veya İl/Merkez Müdürlüklerimize gelerek başvuru yapabilirler. 2 ayda bir yapılacak ödemelerin ilk taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021’dir. Ödemelerin zamanında yapılması gerekir.”

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve mansetburdur.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.